EN

BiASTUDIO

architektura

nadzór

project management

Zarząd

mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz, MRIAI, ZPOIA, ZOIIB

Dominika uzyskała nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina za pracę dyplomową opracowaną w ramach edukacji na Politechnice Szczecińskiej. W latach 2004 - 2008 pracowała w pracowniach architektonicznych w Polsce i w Irlandii biorąc udział przy prestiżowych inwestycjach na terenie Dublina. W 2007 ukończyła kurs z zakresu zarządzania w architekturze i kontraktów budowlanych organizowany przez University Collage Dublin. W 2009 Dominika otrzymała irlandzkie uprawnienia architektoniczne. Po uzyskaniu uprawnień założyła z Gawłem pracownię projektową BiASTUDIO.

W roku 2010 uprawnienia Dominiki zostały uznane przez Izbę Architektów RP, a w 2011 rozpoznane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Dominika posiada komplet uprawnień pozwalający na projektowanie, nadzorowanie i kierowanie budową obiektów architektonicznych bez ograniczeń. 

Dominika specjalizuje się z zarządzaniu projektami, oraz we wdrażaniu technologii w pracowni. W trakcie pracy zawodowej Dominika realizowała wiele inwestycji z zakresu konserwacji zabytków, budownictwa mieszkaniowego i zagospodarowania terenu. 

mgr inż. arch. Gaweł Biedunkiewicz, MRIAI, ZPOIA, ZOIIB

Gaweł w 2004 r został nagrodzony przez Prezydenta Miasta Szczecina za pracę dyplomową opracowaną w ramach edukacji na Politechnice Szczecińskiej. W latach 2004 - 2008 pracował w Polsce i w Irlandii we wiodących pracowniach architektonicznych. Gaweł w ramach pracy w McNally Design International realizował projekty z zakresu hospitality na całym świecie. W 2007 ukończył kurs z zakresu zarządzania w architekturze i kontraktów budowlanych organizowany przez University Collage Dublin. Gaweł jest członkiem Irlandzkiego Królewskiego Instytutu Architektów od nadania uprawnień w roku 2009. Podobnie jak Dominika, Gaweł posiada komplet uprawnień pozwalający na projektowanie, nadzorowanie i kierowanie budową obiektów architektonicznych bez ograniczeń. 

Gaweł jest głównym projektantem znaczącej części opracowań zrealizowanych przez BiASTUDIO, dodatkowo pełnił funkcję biegłego z zakresu budownictwa dla Urzędu Miasta Szczecina i pracuje jako inspektor nadzoru przy jednej z największych inwestycji w Szczecinie kontrolując prace projektowe i budowlane. 

Zespół

mgr inż. arch. Marcelina Kuźniar (associate)

​

mgr inż. arch. Kamila Kobylczak (associate)

​

mgr inż. arch. Maja Pasieczna

​

inż. arch. Rafał Kapusta

​

inż. arch. Małgorzata Suchecka

​

Konsultanci

​

mgr inż. Adam Skibski, ZOIIB

​

inż. Michał Słobodzian, ZOIIB

​

mgr inż. Piotr Majchrzak, ZOIIB

​

        © biastudio

        Architektura, Nadzór, Project Management

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK