EN

BiASTUDIO

architektura

nadzór

project management

Zarząd

mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz, MRIAI, ZPOIA, ZOIIB

Dominika uzyskała nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina za pracę dyplomową opracowaną w ramach edukacji na Politechnice Szczecińskiej. W latach 2004 - 2008 pracowała w pracowniach architektonicznych w Polsce i w Irlandii biorąc udział przy prestiżowych inwestycjach na terenie Dublina. W 2007 ukończyła kurs z zakresu zarządzania w architekturze i kontraktów budowlanych organizowany przez University Collage Dublin. W 2009 Dominika otrzymała irlandzkie uprawnienia architektoniczne. Po uzyskaniu uprawnień założyła z Gawłem pracownię projektową BiASTUDIO.

W roku 2010 uprawnienia Dominiki zostały uznane przez Izbę Architektów RP, a w 2011 rozpoznane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Dominika posiada komplet uprawnień pozwalający na projektowanie, nadzorowanie i kierowanie budową obiektów architektonicznych bez ograniczeń. 

Dominika specjalizuje się z zarządzaniu projektami, oraz we wdrażaniu technologii w pracowni. W trakcie pracy zawodowej Dominika realizowała wiele inwestycji z zakresu konserwacji zabytków, budownictwa mieszkaniowego i zagospodarowania terenu. 

mgr inż. arch. Gaweł Biedunkiewicz, MRIAI, ZPOIA, ZOIIB

Gaweł w 2004 r został nagrodzony przez Prezydenta Miasta Szczecina za pracę dyplomową opracowaną w ramach edukacji na Politechnice Szczecińskiej. W latach 2004 - 2008 pracował w Polsce i w Irlandii we wiodących pracowniach architektonicznych. Gaweł w ramach pracy w McNally Design International realizował projekty z zakresu hospitality na całym świecie. W 2007 ukończył kurs z zakresu zarządzania w architekturze i kontraktów budowlanych organizowany przez University Collage Dublin. Gaweł jest członkiem Irlandzkiego Królewskiego Instytutu Architektów od nadania uprawnień w roku 2009. Podobnie jak Dominika, Gaweł posiada komplet uprawnień pozwalający na projektowanie, nadzorowanie i kierowanie budową obiektów architektonicznych bez ograniczeń. 

Gaweł jest głównym projektantem znaczącej części opracowań zrealizowanych przez BiASTUDIO, dodatkowo pełnił funkcję biegłego z zakresu budownictwa dla Urzędu Miasta Szczecina i pracuje jako inspektor nadzoru przy jednej z największych inwestycji w Szczecinie kontrolując prace projektowe i budowlane. 

Zespół

mgr inż. arch. Marcelina Kuźniar (associate)


mgr inż. arch. Kamila Kobylczak (associate)


mgr inż. arch. Maja Pasieczna


inż. arch. Rafał Kapusta


mgr inż. arch. Małgorzata Suchecka


Konsultanci


mgr inż. Adam Skibski, ZOIIB


inż. Michał Słobodzian, ZOIIB


mgr inż. Piotr Majchrzak, ZOIIB


        © biastudio

        Architektura, Nadzór, Project Management

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK