EN

nabrzeże w Nowym Warpnie

Lokalizacja: Woj Zachodniopomorskie, PL

Budżet: 6 mln PLN

Etap: zrealizowane

Zespół: T. Kuriański. G. Biedunkiewicz, D. Biedunkiewicz, K. Prałat


Celem zadania inwestycyjnego była modernizacja fragmentu nabrzeża jeziora Nowowarpieńskiego. Zakres modernizacji obejmował remont techniczny linii brzegowej, budowa zabudowy rekreacyjnej: restauracji, budynku sanitarnego, domów letniskowych oraz zagospodarowanie terenu z plażą, boiskami sportowymi, placem zabaw i miejscem postoju dla kamperów.  Zakres usługi obejmował projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, oraz nadzór autorski. 

        © biastudio

        Architektura, Nadzór, Project Management

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK