EN

osiedle zabudowy jednorodzinnej

Lokalizacja: Szczecin, PL

Budżet: 3 mln PLN

Etap: rozpoczęcie prac budowlanych

Zespół: G. Biedunkiewicz, D. Biedunkiewicz, M. Kuźniar, D. Nowak


Projekt obejmuje budowę 10 mieszkań w zabudowie jednorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres usługi obejmuje projekt koncepcyjny, projekt budowlany, wykonawczy oraz zastępstwo inwestycyjne. 

        © biastudio

        Architektura, Nadzór, Project Management

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK