EN

zabudowa wielofunkcyjna

Lokalizacja: Woj Pomorskie, PL

Budżet: 150 mln PLN

Etap: koncepcja

Zespół: A. Wojewoda z zespołem - firma  Portal - PP, G. Biedunkiewicz, D. Biedunkiewicz, D. Nowak, K. Kobylczak, G. Korzeniowski


Opracowanie jest wynikiem pracy konkursowej zrealizowanej przy współpracy biur Portal - PP, oraz BiASTUDIO. 

        © biastudio

        Architektura, Nadzór, Project Management

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK