EN

dom kota

Lokalizacja: Woj Zachodniopomorskie, PL

Budżet: 1 mln PLN

Etap: zrealizowane

Zespół: T. Kuriański, G. Biedunkiewicz, D. Biedunkiewicz, K. Prałat


Celem zadania inwestycyjnego była rozbudowa schroniska dla zwierząt o budynek schroniska dla bezdomnych kotów. Zakres usługi obejmował kompleksową dokumentację projektową oraz nadzór inwestorski. 


Projekt otrzymał Nagrodę Honorową Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego.

        © biastudio

        Architektura, Nadzór, Project Management

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK